top of page

Logopedie

ZP De Puzzel kantelt in...

Het team van Logopedie De Puzzel kantelt in, in het Paramedisch centrum ‘Vietaal’ omdat het strookt met de multi-disciplinaire visie die we nastreven.

 

We zijn een ervaren team van logopedisten, allen gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van spraak- , taal-, stem– en leerstoornissen. We werken samen met Cindy Van Geyte, psychotherapeute, voor onderzoek naar intelligentie, aandachts- en gedragsproblemen.

We besteden veel aandacht aan diepgaand onderzoek waarbij we zicht proberen te krijgen op alle “puzzelstukjes” van de aanmeldingsproblematiek. Dit laat ons toe om een op maat uitgewerkt zorgplan voor elke zorgvrager uit te werken. We werken hierbij nauw samen met psychologen, neuro-psychiaters, NKO– en kinderartsen, psychomotorisch therapeuten, ... en iedereen die bij de zorgvraag betrokken is. Regelmatig overleg met verwijzende instanties als CLB en school dragen bij tot het slagen van een begeleiding. Ouders zien we als belangrijke co-therapeuten.

Onder het motto “levenslang leren” streven we ernaar om steeds de nieuwste ontwikkelingen op vlak van onderzoek en behandeling van de door ons behandelde problematieken op te volgen en te integreren in onze werking.

Het team
eddy.jpg

Eddy Hoste

Ik heb intussen 30 jaar praktijkervaring en ben tevens sinds 2004 als praktijklector verbonden aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Gent waar ik vooral praktijkgerichte vakken doceer zoals ‘Taalontwikkelingsstoornissen’, ‘Stemstoornissen’, ‘Myofunctionele stoornissen’ en ‘Stotteren’.

In onze praktijk bouwde ik intussen een ruime expertise op in onderzoek en behandeling van een brede waaier logopedische problemen en aanverwante gedragsstoornissen. Ik ben houder van het “Hanen-certificaat” wat mij toelaat oudercursussen te geven rond taalstoornissen en taalstimulering. Sinds 2014 ben ik ook erkend "Cogmed-coach". “Cogmed” is een programma voor het trainen van het werkgeheugen waardoor ook de concentratie kan verbeteren. In 2019 behaalde ik het certificaat van ‘Ervaar TOS-trainer’. Dit laat me toe ‘het TOS- ervaringsparcours’ uit te zetten voor ouders, leerkrachten, ….

annalore.jpg

Annelore Defever

Ik behaalde in 2017 mijn diploma als bachelor in de logopedie en heb intussen bijna 5 jaar ervaring in het werken met kinderen met spraak-, taal– en leerstoornissen. Ik ben in het bezit van het certificaat van OMFT-trainer. De OMFT-training wordt ingezet in de behandeling van afwijkende mondgedragingen die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kaak- en gebitstructuren en hierdoor ook op de spraak.

Daarnaast volgde ik bijkomende specialisaties rond dyslexie. Ik ben tevens verbonden als praktijklector aan de opleiding logopedie en audiologie van
HOGENT.

vanessa.jpg

Vanessa Eeckhout

Ik heb intussen meer dan 20 jaar ervaring . Mijn grootste expertise heb ik op vlak van begeleiden van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en specifieke leerstoornissen.
Ik combineer mijn job in deze praktijk met een functie als logopediste in een rust– en verzorgingstehuis waarin ik vooral bezig ben met het behandelen van neurogene spraak- en taalstoornissen.

febe.jpg

Febe Verswijver

Ik heb intussen bijna 10 jaar ervaring bij kinderen en jongeren met spraak-, taal– en leerstoornissen . Ik specialiseerde me de voorbije jaren in de aanpak van kinderen met fonologische spraakstoornissen en kinderen met dyslexie. Ik geef ook Typ-10 cursussen en leer kinderen werken met voorleessoftware.

seb.jpg

Sébastien Van Bouchaute

In 2021 ben ik afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de Hogeschool Gent. Ik maak sinds augustus 2021 volwaardig deel uit van het team. Ik behaalde reeds een diploma Toegepaste Psychologie te Kortrijk. Door mijn opleiding als psychologisch consulent bekijk ik met aandacht de sterktes en mogelijkheden van elk kind. Ik streef naar een persoonlijke en kwaliteitsvolle behandeling waarbij vertrouwen, begrip en optimaal overleg met het kind en de omgeving centraal staan.

U kan bij mij terecht in het kader van vertraagde spraak- en taalontwikkeling enerzijds en lees-, schrijf- en rekenproblemen anderzijds.

Logo-team
image3.jpeg

ZP De PUZZEL

Cogmed

Sinds 1 januari 2015 is Eddy Hoste, naast zijn werk als logopedist, nu ook officieel actief als erkend "Cogmed Coach".

 

De "Cogmed Werkgeheugen Training" is een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolescenten en volwassenen te helpen bij het verbeteren van hun concentratie en werkhouding. Op basis van mijn ervaring en werken met kinderen met leer- en concentratiestoornissen, geloof ik in de kracht van deze training. De sterkte van het programma ligt niet alleen in het intensieve oefenprogramma, maar vooral ook in de gerichte coaching. De coach zal door zijn inbreng immers niet alleen proberen invloed uit te oefenen op concentratie- en geheugenvermogen, maar ook op de werkhouding, het doorzettingsvermogen, het plannen en organiseren, ...

meer...

Contact

Eerste adres:

Toekomststraat 43

9750 Kruisem (Zingem)

Tweede adres:

Groenstraat 2

9750 Kruisem (Zingem)

bottom of page