top of page

Logopedie

Algemeen

Het team van ‘Logopedie De Puzzel’ is een ervaren team van logopedisten, allen gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van spraak- , taal-, stem– en leerstoornissen. Naast de samenwerking met de andere disciplines uit VIETAAL, werken we ook al jarenlang samen met Cindy Van Geyte, psychotherapeute, en dit voor onderzoek naar intelligentie, aandachts- en gedragsproblemen.

In ‘De Puzzel’ wordt veel aandacht besteed aan een holistische aanpak van de spraak-, taal- en leerproblemen. We vertrekken vanuit een brede diagnostiek waarbij we zicht proberen te krijgen op alle ‘puzzelstukjes’ van de aanmeldingsproblematiek. Dit laat ons toe om een op maat uitgewerkt zorgplan voor elke zorgvrager uit te werken. Een logopedische begeleiding gaat bij ons verder dan het aanpakken van de puur gestoorde talige functies, maar gaat hand in hand met psycho-educatie voor zowel het kind als de ouders.
We werken nauw samen met psychologen, neuro-psychiaters, NKO– en kinderartsen, psychomotorisch therapeuten, ... en iedereen die bij de zorgvraag betrokken is. Regelmatig overleg met verwijzende instanties als CLB en school dragen bij tot het slagen van een begeleiding.

Onder het motto ‘levenslang leren’ streven we ernaar om steeds de nieuwste ontwikkelingen op vlak van onderzoek en behandeling van de door ons behandelde problematieken op te volgen en te integreren in onze werking.

Het team
eddy.jpg

Eddy Hoste

Ik heb intussen meer dan 30 jaar praktijkervaring en ben sinds 2004 als praktijklector verbonden aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Gent waar ik vooral praktijkgerichte vakken doceer zoals ‘Taalontwikkelingsstoornissen’, ‘Stemstoornissen’ en ‘Stotteren’.


In onze praktijk bouwde ik intussen een ruime expertise op in onderzoek en behandeling van een brede waaier logopedische problemen en aanverwante gedragsstoornissen. Ik richt me daarnaast vooral ook op psycho-educatie en oudercoaching bij zowel taal- als leerproblemen.


Ik ben gespecialiseerd logopedist in onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en Ontwikkelingsdysfasie. Ik ben houder van het ‘Hanen-certificaat’ wat mij toelaat oudercursussen te geven rond taalstoornissen en taalstimulering en  in 2019 behaalde ik het certificaat van ‘Ervaar TOS-trainer’. Dit laat me toe ‘het TOS- ervaringsparcours’ uit te zetten voor ouders, leerkrachten, …. Ik geef al jaren opleidingen / infosessies voor zowel ouders als professionals rond TOS en recent ook de link met executieve functies.


Ik ben ook verbonden aan het Centrum voor taalontwikkelingsstoornissen (vzw CETOS). Dit is een organisatie die zich inzet voor de belangen van kinderen en jongeren met een TOS door o.a. informeren en sensibiliseren. Zie https://www.cetos.be/

annalore.jpg

Annelore Defever

Ik behaalde in 2017 mijn diploma als bachelor in de logopedie en heb vooral ervaring in het werken met kinderen met taal– en leerstoornissen en myofunctionele stoornissen.


Ik ben in het bezit van het certificaat van erkend OMFT-trainer. De OMFT-training wordt ingezet in de behandeling van afwijkende mondgedragingen die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kaak- en gebitstructuren en hierdoor ook op de spraak.


Daarnaast volgde ik bijkomende specialisaties rond dyslexie. Ik ben tevens verbonden als praktijklector aan de opleiding logopedie en audiologie van de  HOGENT.

seb.jpg

Sébastien Van Bouchaute

In 2021 ben ik afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de Hogeschool Gent. Ik maak sinds augustus 2021 volwaardig deel uit van het team. Ik behaalde reeds eerder een diploma ‘Toegepaste Psychologie’ te Kortrijk. Door mijn opleiding als psychologisch consulent bekijk ik met aandacht de sterktes en mogelijkheden van elk kind. Ik streef naar een persoonlijke en kwaliteitsvolle behandeling waarbij vertrouwen, begrip en optimaal overleg met het kind en de omgeving centraal staan.

 

Je kan bij mij terecht in het kader van spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, lees-, schrijf- en rekenproblemen en ook voor onderzoek en behandeling van stemstoornissen. 

febe.jpg

Febe Verswijver

Ik heb intussen meer dan 10 jaar ervaring bij kinderen en jongeren met spraak-, taal– en leerstoornissen . Ik specialiseerde me de voorbije jaren in de aanpak van kinderen met fonologische spraakstoornissen en kinderen met dyslexie. Ik geef ook Typ-10 cursussen en leer kinderen werken met voorleessoftware.


Ik combineer mijn job in De Puzzel met een betrekking als zorgleerkracht in een kleuterschool.

Logo-team
image3.jpeg

ZP De PUZZEL

Contact

Eerste adres:

Toekomststraat 43

9750 Kruisem (Zingem)

Tweede adres:

Groenstraat 2

9750 Kruisem (Zingem)

bottom of page